UPPSALA UNIVERSITET

Enheten för studie- och karriärvägledning/Study Counsellors and Career Office in Uppsala
Enheten för studie- och karriärvägledning/Study Counsellors and Career Office in Uppsala
Välkommen till bokningssidan för ENHETEN FÖR STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING i Uppsala.

Du har möjlighet att träffa oss på flera olika sätt, via zoom, telefon eller ett möte på plats. Tider publiceras varje vardag och en vecka framåt. Det är högt tryck på tider och hittar du ingen ledig, försök igen senare.

Vi erbjuder även digital drop-in för kortare ärenden på måndagar kl 10.30-11.30.
Läs mer: www.uu.se/vagledning

Vill du veta hur vi kommer att använda de personuppgifter du lämnar till Uppsala universitet, så kan du läsa mer om det här, http://uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

För att avboka eller hantera dina bokningar, klicka på Kundlogin.
Välkommen!

*********
Welcome to the STUDY- AND CAREER COUNSELLORS OFFICE in Uppsala

We offer counselling sessions via telephone, zoom or a face-to-face meeting irl. Bookable sessions are published every day, Monday thru Friday.

We also offer drop-in on Mondays, 10.30-11.30 am, the drop-in is best suited for limited questions.

Read more: www.uu.se/studyandcareer

You will find information on how Uppsala University handles your personal data
on http://www.uu.se/en/about-uu/data-protection-policy/

If you wish to reschedule or cancel your booking, please click on "kundlogin".
Welcome!

Välj service

Steg 1

Digital vägledning/Online study- and career counselling

Vägledning via telefon eller zoom

Studie- och karriärvägledning på plats /Study- and career counselling in person

Vi möts i Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7

Vägledningssamtal via telefon, 20 min/Guidance via telephone, 20 min

 
0

Vägledaren ringer upp dig på det nummer du angett i bokningen.

CV-handledning via Zoom/CV feedback via Zoom

 
0

Är du UU student? Välkommen att boka en digital CV-handledning hos en studie- och karriärvägledare via Zoom. Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet. Du behöver ha ditt CV tillgängligt digitalt för att kunna dela det med vägledaren.
***
Are you a UU student? Welcome to book a virtual CV feedback session with a study- and career counsellor via Zoom. You will get a link sent to you beforehand. Click the link and join the meeting at the set date and time. Make sure you have your CV accessible digitally to be able to share it with the counsellor.

Vägledningssamtal via zoom / Guidance via Zoom

 
0

Välkommen att boka ett digitalt möte hos en studie- och karriärvägledare via Zoom. Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet, ingen installation eller nedladdning behövs.
***
Welcome to book a virtual meeting with a study and career counsellor via Zoom. You will get a link sent to you beforehand, no installation or download necessary. Click the link and join the meeting at the set date and time.

Walk and talk

 
0

Välkommen att boka en promenad med en studie- och karriärvägledare. Vi möts i receptionen på Segerstedtshuset.
***
Welcome to book a walk with a Study and Career Counsellor. We´ll meet in the reception in the Segerstedt building.

Enskilt vägledningssamtal / One to one counselling

 
0

Välkommen till ett enskilt samtal med en studie- och karriärvägledare i Segerstedhuset i Uppsala. Om du har förkylningssymptom, omboka till ett digitalt möte.
***
Welcome to an individual meeting with a Study and Career Counsellor at Segerstedthuset in Uppsala. If you have any cold symptoms, please book a digital meeting instead.

CV handledning/ Feedback on your CV

 
0

Är du UU student? Tag med ditt CV och ansökningsbrev så går vi tillsammans igenom det du skrivit och diskuterar struktur och innehåll.
***
Are you a UU student? Bring your CV and cover letter. Together we´ll review the content and discuss structure and layout.

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: