UPPSALA UNIVERSITET

Enheten för studie- och karriärvägledning/Study Counsellors and Career Office in Uppsala
Enheten för studie- och karriärvägledning/Study Counsellors and Career Office in Uppsala Kundlogin
Välkommen till bokningssidan för ENHETEN FÖR STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING i Uppsala.

Vi lägger löpande upp nya bokningsbara tider. Just nu är vi anträffbara via Zoom eller telefon. Just nu har vi inte möjlighet att erbjuda CV-feedback, den tjänsten öppnar åter den 18 oktober.

Vi erbjuder även drop-in för kortare ärenden på måndagar kl 10.30-11.30. Länken till drop-in hittar du här: https://www.uu.se/utbildning/kontakt/studievagledning/

Vill du veta hur vi kommer att använda de personuppgifter du lämnar till Uppsala universitet, så kan du läsa mer om det här, http://uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

För att avboka eller hantera dina bokningar, klicka på Kundlogin.
Välkommen!
*********
Welcome to the STUDY- AND CAREER COUNSELLORS OFFICE in Uppsala

We will publish available appointments continuously. At the moment we are available via Zoom or telephone. At the moment we can not offer CV feedback, the service will open again on October 18.
We also offer drop-in on Mondays at 10.30-11.30 am, the drop-in is best suited for limited questions.

You will find information on how Uppsala University uses your personal data
on http://www.uu.se/en/about-uu/data-protection-policy/

If you wish to reschedule or cancel your booking, please click on "kundlogin".
Welcome!

Välj service

Steg 1

Vägledningssamtal via telefon, 20 min/Guidance via telephone, 20 min

 

Vägledningssamtal via zoom / Guidance via Zoom

 

Välkommen att boka ett digitalt möte hos en studie- och karriärvägledare via Zoom. Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet, ingen installation eller nedladdning behövs.
***
Welcome to book a virtual meeting with a study and career counsellor via Zoom. You will get a link sent to you beforehand, no installation or download necessary. Click the link and join the meeting at the set date and time.

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: