UPPSALA UNIVERSITET

Enheten för studie- och karriärvägledning/Study Counsellors and Career Office in Uppsala
Enheten för studie- och karriärvägledning/Study Counsellors and Career Office in Uppsala Kundlogin
Välkommen till bokningssidan för ENHETEN FÖR STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING i Uppsala.

Vi lägger löpande upp nya bokningsbara tider. Just nu är vi anträffbara via Zoom eller telefon. CV-feedback kommer att kunna bokas fr. o m. ht21 igen.

Vill du veta hur vi kommer att använda de personuppgifter du lämnar till Uppsala universitet, så kan du läsa mer om det här http://uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

För att avboka eller hantera dina bokningar, klicka på Kundlogin.
Välkommen!
*********
Welcome to the STUDY- AND CAREER COUNSELLORS OFFICE in Uppsala

We will publish available appointments continuously. At the moment we are available via Zoom or telephone.
You will be able to book CV feedback sessions again when the the autumn semester starts.

You will find information on how Uppsala University uses your personal data
on http://www.uu.se/en/about-uu/data-protection-policy/

If you wish to reschedule or cancel your booking, please click on "kundlogin".
Welcome!

Välj service

Steg 1

Vägledningssamtal via telefon, 20 min/Guidance via telephone, 20 min

 

Vägledningssamtal via telefon/Guidance via telephone

 

Välkommen att boka en telefontid hos en studie- och karriärvägledare. Ange ditt telefonnummer i kommentarsfältet så ringer vi upp dig. Befinner du dig utanför Sverige? Vänligen boka ett ett samtal via Zoom istället.
***
Welcome to book a telephone meeting with a Study and Career Counsellor. Please type your phone number in the comment box. We will call you on the set date and time. Are you located outside of Sweden? Please book a Zoom meeting instead.

Vägledningssamtal via zoom / Guidance via Zoom

 

Välkommen att boka ett digitalt möte hos en studie- och karriärvägledare via Zoom. Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet, ingen installation eller nedladdning behövs.
***
Welcome to book a virtual meeting with a study and career counsellor via Zoom. You will get a link sent to you beforehand, no installation or download necessary. Click the link and join the meeting at the set date and time.

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: