UPPSALA UNIVERSITET

Enheten för studie- och karriärvägledning/Study Counsellors and Career Office in Uppsala
Enheten för studie- och karriärvägledning/Study Counsellors and Career Office in Uppsala
Välkommen till bokningssidan för ENHETEN FÖR STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING i Uppsala.

Under hela sommaren har du möjlighet att möta en vägledare, främst via zoom eller telefon. Tider publiceras varje vardag och en vecka framåt. Det är högt tryck på tider och hittar du ingen ledig, försök igen senare.

CV-feedback är inte möjligt att boka under sommaren.

Fr. o m. 12/8 erbjuder vi återigen samtal på plats och CV-feedback. Vår digitala drop in öppnar den 12/8
Läs mer: www.uu.se/vagledning
Vill du veta hur vi kommer att använda de personuppgifter du lämnar till Uppsala universitet, så kan du läsa mer om det här, http://uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

För att avboka eller hantera dina bokningar, klicka på Kundlogin.
Välkommen!

*********
Welcome to the STUDY- AND CAREER COUNSELLORS OFFICE in Uppsala

During summer you can meet with a counsellor via zoom or telephone. Bookable sessions are published every day, Monday thru Friday.

CV feedback is not available during summer.

On August 12 we open up for meetings face-to-face irl and CV feedback again. Our digital drop in service will open up on August 12.
Read more: www.uu.se/studyandcareer
You will find information on how Uppsala University uses your personal data
on http://www.uu.se/en/about-uu/data-protection-policy/

If you wish to reschedule or cancel your booking, please click on "kundlogin".
Welcome!

Välj service

Steg 1

Digital vägledning/Online study- and career counselling

Vägledning via telefon eller zoom

Studie- och karriärvägledning på plats /Study- and career counselling in person

Vi möts i Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7

Vägledningssamtal via telefon, 20 min/Guidance via telephone, 20 min

 
0

Vägledaren ringer upp dig på det nummer du angett i bokningen.

Vägledningssamtal via zoom / Guidance via Zoom

 
0

Välkommen att boka ett digitalt möte hos en studie- och karriärvägledare via Zoom. Du kommer att få en länk mejlad till dig för att kunna ansluta till det bokade samtalet, ingen installation eller nedladdning behövs.
***
Welcome to book a virtual meeting with a study and career counsellor via Zoom. You will get a link sent to you beforehand, no installation or download necessary. Click the link and join the meeting at the set date and time.

Walk and talk

 
0

Välkommen att boka en promenad med en studie- och karriärvägledare. Vi möts i receptionen på Segerstedtshuset.
***
Welcome to book a walk with a Study and Career Counsellor. We´ll meet in the reception in the Segerstedt building.

Enskilt vägledningssamtal / One to one counselling

 
0

Välkommen till ett enskilt samtal med en studie- och karriärvägledare i Segerstedhuset i Uppsala. Om du har förkylningssymptom, omboka till ett digitalt möte.
***
Welcome to an individual meeting with a Study and Career Counsellor at Segerstedthuset in Uppsala. If you have any cold symptoms, please book a digital meeting instead.

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: